Nyheter

Internationella hormonutbildningar

Doktor Hilde har utvidgat sin kompetens som "ISGE Certified Practitioner in Hormone Therapies for Menopause and Healthy Aging" och i stressmedicin.
"ISGE Certified Practitioner in Hormone Therapies for Menopause and Healthy Aging" under Prof Andrea Genazzanis ledning är en fortbildning inom ISGE (International Society of Gynecological Endocrinology),International School of Gynecological and Reproductive Endocrinology.
Utbildningen i stressmedicin hos Prof.Dr.med.Alfred Wolf och Dipl.Ing.Florian Wolf innehöll följande ämnen: grundläggande neurovetenskap och funktionell neurobiologi, stressdiagnostik och stressterapi inom YourPrevention, BioAging&BioLabs GmbH, Stuttgart,Tyskland.