Välkommen!
Bli vän med dina hormoner genom "möjligheternas fönster" i livets mitt

 • 2023-06-16 15:50

  Internationella hormonutbildningar

  Doktor Hilde har utvidgat sin kompetens som "ISGE Certified Practitioner in Hormone Therapies for Menopause and Healthy Aging" och i stressmedicin.
  "ISGE Certified Practitioner in Hormone Therapies for Menopause and Healthy Aging" under Prof Andrea Genazzanis ledning är en fortbildning inom ISGE (International Society of Gynecological Endocrinology),International School of Gynecological and Reproductive Endocrinology.
  Utbildningen i stressmedicin hos Prof.Dr.med.Alfred Wolf och Dipl.Ing.Florian Wolf innehöll följande ämnen: grundläggande neurovetenskap och funktionell neurobiologi, stressdiagnostik och stressterapi inom YourPrevention, BioAging&BioLabs GmbH, Stuttgart,Tyskland.

  info
 • 2023-05-21 07:40

  Podd nr 29 Hormonkarusellen om stress-och könshormonernas roll del 2

  Vilken effekt har stress på kroppen och psyket? Hur hänger det ihop med vår personlighet, beteende,  vårt sociala nät, kultur, familj och livsstil?
  I detta avsnitt av doktorhildepodden pratar vi om betydelsen av stresshormonerna för hälsan och hur vi kan vara steget före, att diagnosticera och behandla negativa mönster och obalanser i vårt nervsystem innan vi blir sjuka

  info
 • 2023-05-11 07:53

  Podd nr 28 Hormonkarusellen om köns-och stresshormonernas roll del 1

  Stress påverkar oss under hela livet. Köns-och stresshormonerna påverkar varandra. Med detta poddavsnitt vill jag visa er vilket sammanhang det finns mellan stress och hormonsvikt. Vi knyter ihop köns- och stresshormonernas betydelse för varandra och i olika livssituationer. Kan det vara sviktande könshormoner eller är det en obalans av signalsubstanser som påverkar oss negativt? Vad kan vara orsaken? Hilde och Johan Löfqvist samtalar om dessa viktiga frågor om måendet i en känslig fas i livet, när könshormonerna sviktar

  info

Hormonkarusellen är boken som benar ut fakta och myter om klimakteriet och hormonbehandling för klimakteriebesvär

Dr Hilde Löfqvist, kvinnoläkare

”Boken ger styrka och mod att stå upp för sitt eget mående, att vara envis och att inte ge upp i kontakt med vården. Jag kommer varmt rekommendera boken till vänner och kollegor.”
Rosemari Reinholds

Hilde Löfqvist förenar vetenskap med sin nära 40-åriga yrkeserfarenhet, där hon bland annat skriver om kvinnoöden direkt hämtade ur den kliniska vardagen

”Den stora studie om sambandet mellan bröstcancer och hormonbehandling som nyligen publicerades i Lancet bygger på fall från den tid då de flesta kvinnor behandlades med kombinationer av östrogen och kemiskt förändrat progesteron, en behandling som är omodern i dag.”