Avsnitt nr 30

Avsnitt nr 30 - Vår fantastiska hjärna

Här kommer en sammanfattning av Hildes föredrag om vår fantastiska hjärna den 18/11 2023. För mycket input och ständigt höga stressnivåer kan leda till utmattning. Stress- och klimakteriesymptom är svåra att att skilja från varandra. Sömnproblem är ett av de första varningstecken. Kunskap om hur vi fungerar ska ge kraft att kunna förändra negativa stressmönster innan det är för sent!

Hilde och Johan Löfqvist samtalar ännu en gång om hjärnans och kroppens stressreaktioner. Vi lever i en värld med ett högt tempo av information om uppgifter och händelser. Vi människor är inte skapade för konstant höga stressnivåer och reagerar därför på olika sätt med symptom som till exempel sömnproblem. Det är ett alarmtecken och gör att återhämtning av kropp och själ försämras och till slut knäcks. Utmattning är ett vanligt problem i den mest aktiva men känsliga åldern hos kvinnan mitt i livet som vi kallar klimakteriet. I detta avsnitt av doktorhildepodden pratar vi om hur vi kan förstå våra individuella stressreaktioner. När vi förstår sammanhang kan vi lättare göra något åt problemen!