Avsnitt 6

Avsnitt 6 - Klimakteriebehandling med hormoner

Här får du äntligen svar på dina frågor om hormonell behandling av dina klimakteriebesvär med östradiol, progesteron respektive deras syntetiska döttrar - s.k. gestagener, samt manliga hormoner. Den hormonella behandlingen bör alltid vara individuell, men vetenskapligt godkänt.

Vänta inte för länge - våga satsa på en hormonbehandling om du har klimakteriebesvär! I detta avsnitt betraktar vi olika faser av klimakteriet och deras hormonella behandlingsmöjligheter i tidsfönstret. Östradiol och progesteron alternativt gestagener kan ges som cykliska (=sekventiella) eller kontinuerliga kombinationer i den s.k. systemiska behandlingen för hela kroppen. Livmoderslemhinnan behöver skyddas med gestagen/progesteron. Du kommer att få svar på många frågor om individuella behandlingsmöjligheter: östrogenplåster, -gel, -spray eller -piller, bioidentiska hormoner, hormonspiral, rätt tidpunkt för starten och hur länge du ska ha en hormonbehandling. Underlivsbesvär kan behandlas med hormoner i slidan även hos kvinnor med bröstcancer som inte får ha en systemisk behandling. Det finns inte någon övre åldersgräns för dessa lokala hormonpreparat. Vi avslutar med att diskutera en kompletterande behandling med manliga hormoner när den behövs.