Avsnitt 29

Avsnitt 29 - Hormonkarusellen. Om stress- och könshormonernas roll, del 2

Vilken betydelse har stresshormonerna för kroppen och psyket? Hur hänger det ihop med din personlighet, ditt beteende, sociala nät, kultur, familj och livsstil? Det gäller att vara steget före. Lär dig om stressbiologins grunder och hur vi kan diagnostisera och behandla den negativa påverkan av en obalans av stresshormoner innan den gör dig sjuk.

Vad är egentligen stress? Vilken effekt har stress på kroppen och psyket? Vad är egentligen stresshormoner? Här går vi genom stresshormonernas funktioner och vilken livsviktig roll de spelar för överlevnaden. Vi talar om olika former av stress och ger många exempel på stress-situationer. Stress-förstärkande tankar och stress-symptom behöver medvetandegöras. Dessa tillsammans med biokemisk diagnostik av nervsystemets signalsubstanser och mätningar av hjärtvariabiliteten ger ökad kunskap om din stressreaktion. Du får en vägledning för att förstå sammanhangen och hur du kan förbättra ditt liv genom att bli mer harmonisk i ditt reaktionsmönster.