Avsnitt 28

Avsnitt 28 - Hormonkarusellen. Om köns- och stresshormonernas roll, del 1

Stress påverkar oss under hela livet. Köns- och stresshormonerna påverkar ofta varandra. Men är det stressen som bidrar till hormonsvikt, eller är det en svikt av könshormoner som leder till en stressreaktion? Med denna podd vill jag leda er vidare att förstå dessa sammanhang.

Könshormonerna har en given betydelse för utveckling och förverkligande i vårt liv och för vår identitet. I detta podd-avsnitt knyter vi ihop köns- och stresshormonernas betydelse i olika livsskeden och situationer. Kvinnans hormonkarusell kan börja snurra innan typiska klimakteriebesvär känns, och leda till märkliga förnimmelser hon inte känner igen. Men är det äggstockhormonernas svikt eller är det stress? Vid kronisk stress kan stresshormonerna leda till tidig svikt av könshormoner med barnlöshet och tidiga klimakteriesymptom som följd. Stresshormonerna har ett inflytande i alla livsskeden. Sömnstörningar kan vara ett resultat av sviktande könshormoner, men också av stresshormoner och en obalans av signalsubstanserna i hjärnan