Avsnitt 27

Avsnitt 27 - om livet och överlevnad. Om människan som biologisk varelse och en hållbar framtid

Det känns så underbart att leva, men hotet om vår överlevnad lägger sig som en slöja över horisonten. Ändå kan vi göra så mycket för en hållbar framtid! Det finns inte längre obegränsade möjligheter. I detta podd-avsnitt diskuterar Doktor Hilde och Doktor Johan gemensamma strategier till vår överlevnad som biologiska varelser och som förnuftiga mogna individer på vår älskade jord.

Ännu en gång en dialog mellan Doktor Hilde och Doktor Johan om livet, en fortsättning av podd nr 26 där vi ställde oss frågan vart vi var på väg. Här diskuterar vi nu överlevnadsstrategier för människan i en värld med många hot mot vår existens. Vi finner levande system i den biologiska cellen, organ och individer likaväl som i samhällen, länder och internationella organisationer. Det finns samma principer för överlevnad. Vi diskuterar selektion, hållbarhet, acceleration, begränsning av tillväxten och ödesdigra slutsatser för ett fungerande liv. Vi lever inte i ett oändligt paradis, vi har ansvar och behöver begränsa vårt individuella och kollektiva fotavtryck för att kunna överleva tillsammans. Men vi ska aldrig ge upp hoppet!