Avsnitt 24 - Näringsmedicinens grunder

Avsnitt 24 - Näringsmedicinens grunder

Naturen kan visa vägen. Näringsexperten Bertil Wosk kan förklara att det ofta föreligger en näringsbrist vid kroniska sjukdomstillstånd som behöver åtgärdas med tillskott av mineraler, vitaminer och andra näringsämnen.I våra celler i kroppen finns enzymer som påverkar alla biokemiska reaktioner. Utan enzymer finns inget liv. Vitaminer och mineraler hjälper enzymerna att fungera. Vid ökat behov eller brist är en ersättning logisk.

Vi vill gärna ta till naturliga medel innan en farmakologisk behandling är nödvändig. Allvarliga sjukdomar behöver behandlas snabbt för att rädda liv. Men om skolmedicinen inte kan fastställa någon diagnos och vi trots allt mår dåligt? Vad kan det då vara för fel på oss? Bertil Wosk menar att det  kan finnas näringsbrister i botten som behöver korrigeras. Med sin gedigna erfarenhet som näringsterapeut har han utvecklat hälsotillskott som balanserar olika brister på vitaminer, mineraler och andra näringsämnen. Bertil talar om "co-faktorer" som gör att våra enzymer kan fungera bättre vid brist eller ökat behov. Doktor Hilde diskuterar med Bertil Wosk hur vi kan fastställa brist på näringsämnen, stärka immunförsvaret, när vi överhuvudtaget behöver näringstillskott och hur vi skulle kunna förhindra uppkomsten av kroniska sjukdomar.