Avsnitt 19

Avsnitt 19 - Manliga hormoner hos kvinnan-på gott och ont

Manliga hormoner ger kraft och styrka, men alltför mycket är inte heller bra. Vi pratar i detta avsnitt om PCOS, ett tillstånd hos kvinnan med bland annat androgenöverskott. Flickan med risk för PCOS har i tonåren ett s.k. terapeutiskt fönster för att optimalt kunna påverka denna hormonella obalans och framtida problem. I menopausen är det extra viktigt att inte utveckla bukfetma för att förhindra negativa konsekvenser med det metabola syndromet som följd. Det är dock minst lika viktigt för mannen att inte utveckla bukfetma.

I detta avsnitt presenterar Doktorhilde en översikt om för-och nackdelarna av ett relativt överskott av manliga hormoner hos kvinnan i olika livsskeden. PCOS kännetecknas av ett tillstånd där förhöjda manliga hormoner, många äggblåsor på äggstocken och mens- och ägglossningsrubbningar kan finnas. Ibland kan det leda till det metabola syndromet med risk för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. För flickan i tonåren med tecken på PCOS finns ett terapeutiskt fönster just innan hon är fullvuxen. Det går då bäst att påverka den hormonella situationen. Rätt livsstil genom motion, normalvikt och sockerfattig kost är nödvändigt under hela livet. Olika behandlingar som kosttillskott och mediciner, i synnerhet Metformin, men också p-piller presenteras. PCOS kan leda till problem med fertiliteten. När den androgen-betonade kvinnan kommer i menopaus, ser man ofta en tendens till bukfetma som i sin tur är en riskfaktor för det metabola syndromet och behöver bekämpas genom rätt livsstil, sport och kost samt östrogenbehandling i klimakteriet. Dr. Johan Löfqvist intervjuas i slutet för förklarande kommentarer om metabolt syndrom.