Avsnitt 17

Avsnitt 17 - Sexualitet triologi, del 3: Hjärnan, hjärtat och könet

Åldrandet i sig förändrar kroppen och det behövs en koppling mellan hjärnan, hjärtat och könet för att kunna förstå sig själv. Vi fortsätter samtalet med Dr Cornelia Liebau om vikten av att känna lust till sig själv och till sin partner i åldrandet, om psykologiska problem och sjukdomar. Det är ett personligt val om kvinnan väljer att fortsätta med ett aktivt sex-liv efter klimakteriet.

Åter gäster Dr Cornelia Liebau oss för att fortsätta samtalet om sexualitet. Idag tar hon med oss på livets resa, från tonåren till livets "rush-hour", när familjebildning och yrkesliv bara löper på autopilot. Men så småningom kan problem uppstå och tidigare ärr göra sig påminda. Vi nämner könsstympning. Hon pratar om acceptans, om kroppsliga problem uppstår, som en cancer, eller att ett bröst måste opereras bort. Hur kan kvinnan återfå förtroendet till sig själv och sin sexualitet efter en cancer? Åldrandet i sig förändrar kroppen och det behövs en koppling mellan hjärnan, hjärtat och könet för att kunna förstå sig själv. Viktigt är "use it or loose it" om man inte vill bortkoppla sexualiteten i sitt liv. Men det måste bli ett personligt val. Cornelia pläderar för ett nätverk mellan olika professioner som samverkar för att hjälpa kvinnan med att hitta lösningar till sina sexuella problem.